Moderator

Moderator/Konferens

– Produktion av hela konferenser i samarbete med handplockade samarbetspartners

– Moderator

– Underlättande av ett företags kommunikation mellan ledning och personal, inom personalen, vid kundträffar, möte med allmänhet etc

– Kommunikation i krävande sammanhang som förändringsprocesser i företag och organisationer

– Teambuilding

– Vid samtal med politiker och företrädare för näringsliv och organisationer
(Som exempel kan nämnas Almedalen 2009 då Annika modererade ”Leading Ladies – on how to save the Planet” med deltagarna Mary Robinson, Gro Harlem Brundtland, Margot Wallström och Maud Olofsson)

– Internationella sammanhang som då Annika var moderator vid President Bill Clintons tal, ”Once in a lifetime”, i Göteborg 2007.

Konferencier/programledare

– Kick-offs
– Prisutdelningar och galakvällar