Producent

Konceptutveckling

 

Kommunikationsplan

 

Skräddarsydda upplägg med t ex föreläsningar, filmer, workshops, videokonferenser, Road Shows, Games, utifrån ämnen som

Långsiktigt ledarskap

– Verktyg och insikter för personlig utveckling

– Relationer & samarbete

– Medmänsklighet & ansvar

– Mening & tillfredsställelse

– Minskad sårbarhet

– Tankens kraft

– Stresshantering

– Ökad självkänsla

–  Motståndskraft och glädje