Kunder

Några kunder om Annika

 SIGILL KVALITETSSYSTEM AB

Vi anlitade Annika som moderator när vi lanserade en certifiering för sjysta arbetsvillkor. Det kändes inte som ett självklart område för Annika men vi blev väldigt nöjda. Annika läste på och förberedde sig på ett sätt som ledde till intelligenta samtal med deltagarna i panelen utan att de kände sig utlämnade. Deltagarna upplevde att de fick tala till punkt samtidigt som det blev rappt för de lyssnande gästerna. Annika bidrog till att skapa en varm och behaglig stämning före och under vårt event. Vi är mycket nöjda 🙂

Britt Rahm Vd, Sigill Kvalitetssystem AB

OPTILON AB

Stort tack för att du bidrog till att göra Supply Chain Conference 2015 till vår mest framgångsrika och en av de mest välbesökta någonsin.

Vi hade förmånen att kunna presentera en namnkunnig samling föreläsare, och vi är mycket tacksamma att du ville lägga din tid och kraft på att moderera vår konferens.

Du gjorde ett strålande bra arbeta på ett varmt och professionellt sätt! Du fick mycket bra omdömen och högsta betyg för ditt agerande!

Hoppas att du hade det trevligt och att du fick energi av dagen och jag hoppas också att vi snart möts och får jobba mer ihop framöver!

Med vänlig hälsning

Richard

Richard Barkevall, CEO

Optilon AB, Hantverkargatan 5F, SE-112 21 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8655 32 30, Fax +46 8655 3231,
Mob +46 70 937 92 80

richard.barkevall@optilon.se, www.optilonsolutions.com

 

JERNHUSEN AB

”Annika är ett energiknippe som starkt bidrar till utveckling av våra evenemang. Med sitt strategiska kunnande och engagerande sätt lyfter hon diskussionerna i våra workshoppar till en nivå som passar för målgrupperna. Annika sätter sig snabbt in i frågeställningarna och utvecklar dessa vidare för att uppnå våra mål med aktiviteterna. Under själva genomförandet bidrar Annika till en härlig kreativ stämning med bra och intressanta intervjuer och analyser”.

Cecilia Granath Ansvarig PR och press

Jernhusen AB (publ)

 

NACKA KOMMUN

”Annika Dopping har, utöver själva modererandet av konferensen, fungerat som ett ovärderligt bollplank i vår process med att utveckla kvalitetsarbetet (i kundval/i kommuner). Hon har utmanat oss att ta effekterna av konferensen till högre, strategiska höjder, hitta talande exempel att lyfta fram under konferensen samt guidat oss till det bästa upplägget för att nå delaktighet, personlighet och intresse under konferensen”.

Annika Londono
Internationell samordnare

Nacka kommun

 

KAROLINSKA INSTITUTET

”Annika Dopping har varit moderator på KIs jämställdhetskonferens för universitet och högskolor. Hon tog sig an uppgiften med stort engagemang och noggrannhet och hon var mycket väl förberedd. Hon var lyhörd för arrangörernas önskemål och synpunkter och var bra på att hantera en periodvis ganska krävande publik och att på ett smidigt sätt lösa oväntade situationer under den två dagar långa konferensen. Hon visade stor respekt för de medverkandes kunskaper men bidrog även gärna med egna erfarenheter och åsikter inom området. Annika har humor och värme och det var mycket trevligt att samarbeta med henne”.

Sylvie Garnbeck
Projektledare, Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor

Karolinska Institutet

HJÄRNFONDEN

”Annika är en påläst, engagerad, varm, närvarande, professionell, moderator som på ett naturligt sätt får med publiken. Med glans får hon både publik och föreläsare att uppleva att de står i direktkontakt med varandra. Under en seminariedag är Annika både en av blommorna i buketten för att sen kliva fram som den rödaste rosen”.

Ewa Johansson
projektledare Hjärnfonden

APOTEKET AB

”Annika är en yrkeskvinna som mer än någon annan i sig personifierar sitt budskap till 100%: Framtidens hälsa. Hon är en av de friskaste fläktar som blåst över oss! En verkligt skicklig och bred kommunikatör och moderator med förmåga att få också det svåra att verka enkelt, greppbart och engagerande för alla.

Annika är lyhörd, utan att ge avkall på sina ambitioner att få fram sin breda och gedigna kunskap inom de fält hon verkar.
Annika är begåvad med en smittande entusiasm för sin mission, och en glöd som aldrig tycks sina.”

Marianne Norelius,
ansvarig för hälsostrategiska frågor, Apoteket AB

Ett axplock av Annikas kunder:

Näringsdepartementet
SNS
Karolinska Institutet
Brottsoffermyndigheten
SOS Alarm
Ledarna
Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap
Drottning Silvia
IVA
Stockholms Läns Landsting
Apoteket AB
Tidningen Chef
Hjärnfonden
Hjärt/Lungfonden
.SE
Länsstyrelsen Halland
Telge AB
Enköpings kommun
Haninge Kommun
Nätverket mot Cancer
Astma/Allergiförbundet
Livsstil i Väst
Ecpat
Ernst & Young
Länsstyrelsen Falun
Skansens styrelse